Posted on Leave a comment

ข้อควรระวังก่อนใช้ครีมทาหน้าขาว

ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต่างก็มีความปลอดภัย และอันตรายควบคู่กันไป แล้วแต่ว่าผิวเรานั้นจะแพ้กับผลิตภัณฑ์ไหนหรือเปล่า แต่การใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เราก็ต้องดูตัวเราก่อนว่าตอนนี้เราพร้อมที่จะใช้ผลิตภัณฑ์นี้หรือเปล่าถ้ายังเราก็ไม่ควรที่จะซื้อผลิตภัณฑ์มาใช้ในตอนนี้ ดังนั้นแล้วการใช้ผลิตภัณฑ์ก็ถือว่ามีความเสี่ยงเหมือนกัน ซึ่งวันนี้ทางเราก็มีความรู้ที่เกี่ยวกับข้อควรระวังก่อนการใช้ครีมทาหน้าขาวมาฝากกันละคะ คนในปัจจุบันเริ่มใช้ครีมทาหน้ากันมากขึ้นแต่ก็อาจจะมีใครที่แพ้ในครีมนี้ก็ได้ ดังนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าก่อนการใช้ครีมทาหน้าขาวนี้ควรปฏิบัติอย่างไรบ้าง

การใช้ครีมทาหน้าขาวหรือผลิตภัณฑ์อื่นก็ต้องมีข้อควรระวังก่อนการใช้ของอื่นๆ แต่วันนี้จะเป็นครีมทาหน้าขาว ถ้าอยากรู้กันแล้วว่าจะมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยดีกว่า

  1. ต้องล้างให้สะอาดก่อนใช้ครีม
  2. ตรวจดูวันหมดอายุของครีมเป็นประจำ
  3. ไม่ควรไปยืมครีมทาหน้าขาวของคนอื่นมาใช้ เพราะเราก็ไม่รู้ว่าผ่านอะไรมาบ้างแล้ว
  4. เก็บครีมไว้ในที่ ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
  5. หลังใช้ครีมแล้วต้องปิดฝาให้สนิท

เป็นอย่างไรกันบ้างคะก่อนที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเราต้องมีความรอบคอบก่อน เพราะไม่อย่างนั้นเราอาจจะแพ้ครีมหรือใช้ครีมที่หมดอายุแล้วเกิดผื่นแดงบนใบหน้าที่ตามมาทีหลังก็ได้ ดังนั้นก่อนจะใช้ครีมต่างๆเราต้องตรวจสอบให้ดี และที่สำคัญไม่ควรยืมของคนอื่นใช้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าครีมตัวนั้นหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆนั้นผ่านอะไรมาบ้างแล้ว คนใช้เป็นโรคอะไรหรือเปล่า เราไม่ได้รังเกียจแต่เราต้องป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *